【🃏1️⃣】batsu game...? (UNO)【NIJISANJI EN | Shu Yamino】

切り抜き動画
wait there's batsu game? I didn't sign up for this... (ike voice)

ft.
@Luca Kaneshiro【NIJISANJI EN】
@Mysta Rias 【NIJISANJI EN】
@Nina Kosaka【NIJISANJI EN】
-------------------------------------------------
Streamlabs Donations 👟
https://streamlabs.com/shuyaminonijisanjien

My Socials👟
Twitter: https://twitter.com/shu_yamino

Hashtags 👟
General - #ShuYamino
Art - #YaminoArt
Memes - #ShuNanigans
Clips - #ShuClip #ShuClipEN #ShuClipJP
NSFW - #Shussy

Luxiem👟
Mysta: https://www.youtube.com/channel/UCIM92Ok_spNKLVB5TsgwseQ
Luca: https://www.youtube.com/channel/UC7Gb7Uawe20QyFibhLl1lzA
Ike: https://www.youtube.com/channel/UC4yNIKGvy-YUrwYupVdLDXA
Vox: https://www.youtube.com/channel/UCckdfYDGrjojJM28n5SHYrA
... and me!

Nijisanji Official 👟
YouTube (EN): https://www.youtube.com/channel/UC-JSeFfovhNsEhftt1WHMvg
Twitter (English): https://twitter.com/NIJISANJI_World
Reddit: https://www.reddit.com/r/Nijisanji/
YouTube (JP): https://www.youtube.com/channel/UCX7YkU9nEeaoZbkVLVajcMg
関連動画